Trang chủ   /   Hệ thống chính trị   /   Đảng ủy xã

Quảng phúc là xã thuần nông thuộc phía tây nam huyện Quảng Xương. Xã có diện tích tự nhiên 484,6 ha, đời sống của nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với hai cây canh tác chủ lực, đó là cây lúa và cây cói. Trong đó diện tích lúa 103 ha, diện tích cói là 180ha. Năm 2012 thực hiện chủ trương của cấp trên về đổi điền dồn thửa lần 2 đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạo tập trung đổi điền dồn thửa toàn bộ diện tích đất lúa, còn diện tích cây cói chủ yếu nằm ở khu vực ngoại đê, diện tích manh muốn, đan xen giữa các thôn với nhau, thân đất canh tác không đồng đều, hệ thống bờ vùng, bờ thửa không đảm bảo, tưởng chừng không thể thực hiện được, để thực hiện được công tác đổi điền dồn thửa toàn bộ diện tích cói ngoại đê. Đảng bộ coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trước tình hình trên năm 2016 Ban chấp hành Đảng ủy tham mưu cho Đảng bộ xây dựng Nghị Quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác đổi điền dồn thửa toàn bộ diện tích cói ngoại đê, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới .
Sau khi Nghị quyết được ban hành ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức hội nghị đảng bộ quán triệt đến toàn bộ cán bộ đảng viên, các cấp,  các ngành trong xã. Đồng thời đảng ủy thành lập ban chỉ đạo, phân công cácđồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các thôn. UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể và thành lập tổ công tác, chỉ đạo 6 chi bộ thành lập các tiểu ban đổi điền dồn thửa ở các thôn.
Sau khi quán triệt xong Nghị quyết công bố quyết định, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và các tiểu ban ở các thôn, bắt đầu đến bước họp nhân dân để triển khai. Toàn xã có 6 thôn bước đầu triển khia gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có 2 thôn là đồng thuận, còn lại 4 thôn vẩn chua đồng thuận , thậm chí có thôn tổ chức họp nhân dân tới 4 lần vẩn không tạo được đồng thuận.
Trước tình trên Ban Chấp hành Đảng ủy tiếp tục họp để bàn biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để tiềm cách tháo gỡ khó khăng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó tập trung vào công việc phân chia vị trí địa lý của từng thôn, phù hợp với các xứ đồng tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và canh tác. Mặt khác quan tâm đế việc phân hạnh đất đảm bảo cơ bản cho nhân dân trong quá trình canh tác và cải tạo cây cói, nhằm tăng năng xuất và sản lượng. Ban thương vụ Đảng ủy cùng các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng ủy tập trung đi cơ sở , dự họp với nhân dân các thôn, tập trung tuyên truyền, giải thích, phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi điền dồn thửa đất cói để nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của đảng ủy.
Ban chấp hành Đảng ủy xác định không nóng vội, hết sức bình tỉnh tập trung phân tích, để nhân dân thấy được những ưu điểm sau khi dồn điền đổi thửa. Trên cơ sở đó UBND xã cân đối phân loại hạng đất cho phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưởng, sau một thời gian BTV Đảng ủy và UBND xã đả kiên trì họp nhiều lần với nhân dân các thôn tập trung cao độ vào những thôn khó khăn, cuối cùng là 6/6 thôn nhân dân đều thống nhất quyết tâm thực hiện công tác đổi điền dồn thửa đất cói.   
Trước khi đổi điền dồn thửa  và giao đất ngoài thực địa, nhân dân đả tổ chức hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi khu vực đồng cói, các hộ gia đình tự nguyện góp đất để làm hệ thống giao thông thủy lợi. Tổng khối lượng GTTL là 48.892m3. Diện tích đất cói trước khi cân đối là 903.075m2 với 2886 thửa. Sau đổi điền dồn thửa đả giảm được 1977 thửa,, trước đây mổi hộ gia đình có từ 5 đến 7 mảnh, sau khi đổi điền dồn thửa mổi hộ còn lai 1 đến 2 mảnh, đại đa số chỉ còn 1 mảnh, hệ thống giao thông được hoàn thiện đáp ứng cơ bản yêu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân.
Với việc đổi điền dồn thửa đất cói của địa phương chúng tôi được Huyện đánh giá cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, UBND xã. Thật sự với ý đảng lòng dân, Nghị quyết lãnh đạo công tác đổi điền dồn thửa đả góp phần cho địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2017, mà trọng tâm là xây dựng NTM phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2017 theo lộ trình và kế hoạch đả đề ra.

Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG KHÊ
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa