Trang chủ   /   Tin tức xã, thị trấn   /   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Quảng Xương được bầu 30 đại biểu HĐND huyện, 315 đại biểu HĐND xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Quảng Xương có 47 người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện, 519 người ứng cử HĐND cấp xã tại 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 100 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã được niêm yết danh sách ứng cử viên.

Để thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, huyện Quan Sơn đang tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, huyện Quan Sơn đã sớm thành lập Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng thành viên phụ trách các phần việc. Song song đó, Tiểu Ban tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền về bầu cử.

Ngoài việc triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở, công tác tuyên truyền còn được đổi mới về nội dung lẫn hình thức sao cho người dân dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt làm mới 3 cụm pa nô,  145 băng rôn hai mặt trên các trục đường chính trong huyện và khu cộng đồng dân cư, đồng thời tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động nhằm giúp người dân hiểu về cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các hướng dẫn, kế hoạch cho các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền, phát tranh, khẩu hiệu dán tường và hướng dẫn trang trí các khu vực bỏ phiếu.  Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, người dân Quan Sơn đều hiểu về tầm quan trọng của cuộc bầu cử và sẵn sang thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang đến gần. Với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tin tưởng rằng trên địa bàn huyện Quan Sơn vào ngày 22/5 tới đây sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Văn Thơ - UBND huyện Quan Sơn


Các bài viết gần đây

Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG KHÊ
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa