Trang chủ   /   Tin tức xã, thị trấn   /   Hội nghị giới thiệu chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị giới thiệu chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vừa qua, Huyện ủy tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chính-TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện; Lê Huy Kỳ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Hoàng Mai Tính- Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND,UBMTTQ, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn, hiệu trưởng các cấp học trên địa bàn huyện . Giáo sư- Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp- thành viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch hội đồng khoa học – Viện khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực giới thiệu về các chuyên đề.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Huy Kỳ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nêu rõ: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị là nhiệm vụ quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Để việc học tập, làm theo Bác đạt kết quả cao nhất, mỗi người  phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về  những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung được đặt ra từ đầu và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ, với kiến thức uyên thâm, phương pháp khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giá trị to lớn của bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Đi sâu phân tích những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo khẳng định: Chỉ thị 05 là sự kế thừa và phát triển của Chỉ thị 03, thể hiện quá trình nhận thức liên tục của Đảng ta về Di sản Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn cách mạng trong từng giai đoạn. Đây có thể coi là một điều chỉnh có tính chiến lược, để chúng ta học tập, làm theo Bác một cách đầy đủ nhất, cả về tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người. Đặc biệt, Chỉ thị không coi đây là cuộc vận động mà hướng đến việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa của từng cá nhân, tập thể. Chỉ thị 05 cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lưu ý, trong nghiên cứu, học tập về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điều quan trọng là phải nhận ra mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất coi trọng nội dung về đạo đức, bởi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người. Phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nội dung liên quan đến phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương Bác

Phong cách quần chúng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự gần gũi, thấy hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, nhất là phụ nữ và thanh niên; lòng tin vô tận đối với quần chúng, luôn chăm lo, tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng, đó còn là sự phấn đấu suốt đời, hy sinh vì lợi ích của nhân dân,hết lòng phục vụ nhân dân…

Phong cách dân chủ, theo Bác là phải luôn đặt mình vào tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó.

Phong cách nêu gương, trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên và đi vào chiều sâu, phải cần, kiệm, liêm, chính,chí công, vô tư và nói phải đi đôi với làm..

Kết luận hội nghi, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Huy kỳ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cảm ơn Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt đến các đại biểu và nhân dân những thông tin hết sức thiết thực, ý nghĩa , qua đó, giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện nắm bắt thêm nhiều thông tin, câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách, những bài học về nhân cách của Bác, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cũng mong rằng, thời gian tới, Giáo sư sẽ có nhiều buổi nói chuyện hơn nữa để cung cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Quảng Xương hiểu rõ hơn nữa về cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của Bác, đồng thời đề nghị các cấp tổ chức học tập, thảo luận lựa chọn những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tich Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả bám sát nội dung chuyên đề đã triển khai./.

Nguyễn Liên- Đài TT Quảng Xương


Các bài viết gần đây

Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG KHÊ
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa