Hiển thị   bản ghi
TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Nghị định
2 18/TTLT-BTTTT-BBC 17/07/2015 Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận Thông tư liên tịch
3 17/2015/TT-BTTTT 30/06/2015 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí" Thông tư
4 25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định và triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Thông tư
5 23/2014/TT-BTTTT 28/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Thông tư
6 20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Quy định vể các sản phẩm phần mền mã nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Thông tư
7 17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số Thông tư
8 60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Quy định về hoạt động in Nghị định
Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG KHÊ
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa